Tìm việc làm

STT Chức danh Mức lương Nơi làm việc Ngày hết hạn
1Lập Trình Viên App Mobile (React Native)20 - 35 triệuVăn phòng Hà Nội30/04/2023
2Nhân viên Sửa đồ05 - 07 triệuShowroom IVY moda Hà Nội15/04/2023
3Lập trình viên (SQL Server/MySQL/Backend Developer)15 - 25 triệuVăn phòng Hà Nội15/04/2023
4Cửa hàng trưởng IVYmoda10 - 25 triệuShowroom IVY moda Hà Nội15/04/2023
5Nhân viên Kinh doanh Online06 - 20 triệuVăn phòng Hà Nội15/04/2023
6Sale Admin (Chi nhánh Hồ Chí Minh)7 - 10 triệuVăn phòng Hồ Chí Minh15/04/2023
7Kế toán nội bộ7 - 9triệuVăn phòng Hà Nội15/04/2023
8Kế toán bán hàng5,5 - 8 triệuShowroom IVY moda Hà Nội15/04/2023
9Nhân viên bán hàng06 - 09 triệuShowroom IVY moda Hà Nội15/04/2023
10Cửa hàng trưởng METAGENT10 - 21 triệuShowroom METAGENT Hà Nội15/04/2023
11Nhân viên bán hàng METAGENT06 - 09 triệuShowroom METAGENT Hà Nội15/04/2023
12Kế toán bán hàng METAGENT5,5 - 08 triệuShowroom METAGENT Hà Nội15/04/2023
13Nhân viên Sửa đồ METAGENT5,5 - 07 triệuShowroom METAGENT Hà Nội15/04/2023
14Nhân viên ra rập trên máy (thời trang Nữ)10 - 18triệuVăn phòng Hà Nội15/04/2023
15Nhân viên May mẫu08 - 12 triệuVăn phòng Hà Nội10/04/2023
16Digital Ads performance8 - 15trVăn phòng Hà Nội31/03/2023
17Trưởng phòng kỹ thuật - ngành thời trang Nữ25 - 35 triệuVăn phòng Hà Nội31/03/2023
18Cửa hàng trưởng Showroom IVY moda tỉnh10 tr - 25 trShowroom IVY moda miền Bắc30/03/2023
19Nhân viên quản trị Website/App08 - 12 triệuVăn phòng Hà Nội30/03/2023
20Nhân viên ra rập trên máy (thời trang Nam)15 - 25 triệuVăn phòng Hà Nội30/03/2023
Trang: 1 2 3 4 5 6 >